Akademik Faaliyet Puanlama Aracı (AFPA) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre Öğretim Üyeliklerine her türlü atama için değerlendirmeye esas teşkil edecek Faaliyet Puanının hesaplanmasında yardımcı olur. Her türlü soru ve önerilerinizi afpa@amasya.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
AMAKALELERARA TOPLAM: 0
ULUSLARARASI
A.1SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI(Social Science Citation Index), ESCI (Emerging Sources Citation Index), AHCI (Arts & Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi80
  A.2SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI(Social Science Citation Index), ESCI (Emerging Sources Citation Index), AHCI(Arts & Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen Short Communications, Letters (Editöre mektup hariç), Brief Report40
   A.3Doçentlik başvurusu için kabul edilen "Uluslararası Alan İndekslerince" taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi40
    A.4A.1, A.2, A.3'teki değerlendirmeye girmeyen uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi25
     A.5A.1'deki dergilerde derleme25
      A.6A.2'deki dergilerde derleme20
       A.7A.3'teki dergilerde derleme15
        A.8A.4'teki dergilerde derleme10
         A.9A.1 veya A.3 türü dergide yayınlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma20
          A.10A.1'deki dergilerde özet10
           A.11A.3'teki dergilerde özet5
            ULUSAL
            A.12Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi25
             A.13A.12 deki dergilerde derleme15
              A.14A.12 türü dergilerde yayınlanan editöre mektup, teknik not, vaka incelemesi, tartışma vb.5
               A.15Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanan araştırma makalesi5
                BKİTAPLARARA TOPLAM: 0
                ULUSLARARASI
                B.1Uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları (ISBN'li olması zorunludur, çok yazarlı kitaplarda kitabın toplam puanı 150 olarak alınıp kitap puanı yazar sıralamasına bakılmaksızın yazar sayısına bölünür (varsa) her bir editörlük görevi +1 yazarlık olarak değerlendirilir.150
                 B.2B.1'de tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı, (Kitabın toplam puanı 150 olarak alınıp her bölüm eşdeğer puana sahip olacak şekilde toplam puan bölüm sayısına bölünüp bölüm puanı hesaplanır, aday emeği bulunan bütün bölümlerden puan alır, aynı bölümde birden fazla yazar görev almışsa bölüm puanı yazar sıralamasına bakılmaksızın bölümdeki yazar sayısına bölünür, (varsa) her bir editörlük için +1 bölümün çevireniymiş gibi puan verilir)
                  B.3B.1 türü bir kitabın yayınlanmış çevirisi (çok yazarlı çevirilerde çevirinin toplam puanı 75 olarak alınıp sıralamaya bakılmaksızın, çeviri puanı çeviren sayısına bölünüp her çeviren için puan hesaplanır, (varsa) her bir editörlük için +1 yazarlık puanı verilir).75
                   B.4B.1 türü bir kitabın yayınlanmış bölüm çevirisi (Çevirinin tamamı 75 puan olarak alınıp her bölüm eşdeğer puana sahip olacak şekilde toplam puan bölüm sayısına bölünüp bölüm puanı hesaplanır, aday emeği bulunan bütün bölümlerden puan alır, aynı bölümde birden fazla yazar görev almışsa bölüm puanı yazar sıralamasına bakılmaksızın bölümdeki yazar sayısına bölünür, (varsa) her bir editörlük için +1 bölümün çevireniymiş gibi puan verilir)
                    ULUSAL
                    B.5Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel, mesleki ve ders kitapları (1 Ocak 2005 tarihinden sonra basılmış kitapların ISBN'li olması zorunludur, çok yazarlı kitaplarda kitabın toplam puanı 50 olarak alınıp kitap puanı yazar sıralamasına bakılmaksızın yazar sayısına bölünür, (varsa) her bir editörlük görevi +1 yazarlık olarak değerlendirilir.100
                     B.6B.5'te tanımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı (Kitabın toplam puanı 150 olarak alınıp her bölüm eşdeğer puana sahip olacak şekilde toplam puan bölüm sayısına bölünüp bölüm puanı hesaplanır, aday emeği bulunan bütün bölümlerden puan alır, aynı bölümde birden fazla yazar görev almışsa bölüm puanı yazar sıralamasına bakılmaksızın bölümdeki yazar sayısına bölünür)
                      B.7Bilimsel nitelikli ansiklopedilerde madde yazarı olarak görev almak (en çok 5 maddeden puan alınabilir)10
                       B.8Üniversitenin veya ilgili fakültenin yayın kurulundan geçmiş kitap düzeninde basılmış ders notu veya laboratuvar kılavuzu (En fazla 2 çalışmadan puan alınabilir).20
                        CKONGRE ÇALIŞMALARIARA TOPLAM: 0
                        ULUSLARARASI
                        C.1Uluslararası hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan tam makale25
                         C.2Uluslararası hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan özet15
                          C.3Uluslararası hakemli bir konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu yapmak10
                           C.4Uluslararası hakemli bir konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu yapmak5
                            ULUSAL
                            C.5Ulusal hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan tam makale15
                             C.6Ulusal hakemli bir konferansta sözlü olarak sunulan ve konferans kitabında yayınlanan özet9
                              C.7Ulusal hakemli bir konferansta tam metni yayınlanan poster sunumu yapmak5
                               C.8Ulusal hakemli bir konferansta özet metni yayınlanan poster sunumu yapmak3
                                DARAŞTIRMA PROJELERİARA TOPLAM: 0
                                ULUSLARARASI
                                D.1
                                AB-COST, AVICENNE, EUREKA, FP7, UN, NSF, UNDP, UNESCO, vb. uluslararası kuruluşların desteklediği proje kabul edildiğinde
                                a) Proje yürütücüsüne-Koordinatörüne150
                                 b) Araştırmacıların her birine30
                                  c) Danışmana25
                                   d) Bursiyer10
                                    D.2
                                    D.1 dışında kalan yabancı kurum ve üniversitelerin desteklediği proje kabul edildiğinde
                                    a) Proje yürütücüsüne- Koordinatörüne50
                                     b) Araştırmacıların her birine15
                                      c) Danışmana10
                                       d) Bursiyer5
                                        ULUSAL
                                        D.3
                                        TÜBİTAK(Akademi/Sanayi), Kalkınma Ajansları, SAN-TEZ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen proje kabul edildiğinde;
                                        a) Proje yürütücüsüne-Koordinatörüne100
                                         b) Araştırmacıların her birine25
                                          c) Danışmana20
                                           d) Bursiyer10
                                            D.4
                                            TUBİTAK-Hızlı Destek projelerinde (proje kabul edildiğinde);
                                            a) Proje yürütücüsüne-Koordinatörüne40
                                             b) Araştırmacıların her birine10
                                              c) Danışmana10
                                               d) Bursiyer5
                                                D.5
                                                Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Komisyon Başkanlığınca desteklenmesine karar verilerek onaylanan araştırma projelerinde;
                                                a) Proje yürütücüsüne20
                                                 b) Araştırmacı (Araştırmacı sayısına bölünür)10
                                                  D.6
                                                  Bakanlık ve resmi kurum projeleri, ulusal mimari planlama, kentsel tasarım, peyzaj planlama ve tasarım, endüstriyel tasarım projelerinde;
                                                  a) Proje yürütücüsüne-Koordinatörüne40
                                                   b) Araştırmacıların her birine10
                                                    c) Danışmana10
                                                     d) Bursiyer5
                                                      D.7
                                                      TÜBİTAK Kamu/Girişimcilik/Bilimsel Etkinlik/Bilim ve Toplum Projeleri kabul edildiğinde
                                                      a) Proje yürütücüsüne- Koordinatörüne20
                                                       b) Araştırmacıların her birine5
                                                        c) Danışmana5
                                                         D.8TÜBİTAK öğrenci projelerinde danışmanlık5
                                                          D.9TÜBİTAK(Akademi/Sanayi), Kalkınma Ajansları, SAN-TEZ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına proje başvuruları yapılmış fakat kabul edilmeyen projeler için (maksimum iki başvuru için)5
                                                           EATIFLARARA TOPLAM: 0
                                                           E.1
                                                           Uluslararası hakemli dergilerde başka yazarlar tarafından yapılan 20'ye kadar olan her bir atıf için 1,5 puan, 20'den sonraki her bir atıf için 3 puan verilir.1,5
                                                            E.2
                                                            B.1 deki kitaplar için başka yazarların kitaplarında yapılan 20'ye kadar olan her bir atıf için 1,5 puan, 20'den sonraki her bir atıf için 3 puan verilir.1,5
                                                             E.3
                                                             Doktora ve yüksek lisans tezlerine yapılan 20'ye kadar olan her bir atıf için 1,5 puan, 20'den sonraki her bir atıf için 3 puan verilir.1,5
                                                              E.4
                                                              Ulusal hakemli dergilerde başka yazarlar tarafından yapılan 20'ye kadar olan her bir atıf için 1 puan, 20'den sonraki her bir atıf için 2 puan verilir.1
                                                               FEĞİTİM ETKİNLİKLERİARA TOPLAM: 0
                                                               Doktora Tezi İçin
                                                               F.1
                                                               Tezin tek danışmanı
                                                               a) Tamamlanmış15
                                                                b) Devam eden (Aynı tez 1 defa devam eden kategorisinde değerlendirilir)7
                                                                 F.2
                                                                 Tezin asıl danışmanı
                                                                 a) Tamamlanmış10
                                                                  b) Devam eden5
                                                                   F.3
                                                                   Tezin eş danışmanı
                                                                   a) Tamamlanmış6
                                                                    b) Devam eden4
                                                                     Yüksek Lisans Tezi İçin
                                                                     F.4
                                                                     Tezin tek danışmanı
                                                                     a) Tamamlanmış10
                                                                      b) Devam eden (Aynı tez 1 defa devam eden kategorisinde değerlendirilir)5
                                                                       F.5
                                                                       Tezin asıl danışmanı
                                                                       a) Tamamlanmış6
                                                                        b) Devam eden4
                                                                         F.6
                                                                         Tezin eş danışmanı
                                                                         a) Tamamlanmış4
                                                                          b) Devam eden2
                                                                           Tez Jüri Üyeliği (Danışman olunan öğrencinin tezi hariç, en fazla 20 puan alınabilir)
                                                                           F.7Doktora tez jüri üyeliği4
                                                                            F.8Yüksek lisans tez jüri üyeliği2
                                                                             Dersler (Son beş yılda verilen derslerden, en fazla 40 puan alınabilir)
                                                                             F.9
                                                                             Ön lisans, Lisans dersleri (Ders saati başına)
                                                                             a) Türkçe verilen dersler için1,0
                                                                              b) İngilizce verilen dersler için1,5
                                                                               F.10
                                                                               Lisansüstü dersleri (Ders saati başına)
                                                                               a) Türkçe verilen dersler için1,5
                                                                                b) İngilizce verilen dersler için2,0
                                                                                 F.11Üniversite yönetimince yapılan kurum içi-kurum dışı her tür konferans/kurul/komisyon üyeliği/koordinatörlük/… görevlendirmeleri için5
                                                                                  GPATENTLERARA TOPLAM: 0
                                                                                  ULUSLARARASI
                                                                                  G.1Uluslararası lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya200
                                                                                   G.2Uluslararası patentin her biri için her bir araştırmacıya100
                                                                                    ULUSAL
                                                                                    G.3Ulusal lisans sözleşmesi yapılmış patent için her bir araştırmacıya100
                                                                                     G.4Ulusal patentin her biri için her bir araştırmacıya75
                                                                                      G.5Ulusal patent ve faydalı model müracaatları10
                                                                                       HMESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİARA TOPLAM: 0
                                                                                       ULUSLARARASI
                                                                                       H.1Uluslararası hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu Başkanı olmak20
                                                                                        H.2Uluslararası hakemli bir konferansta Oturum Başkanı/Davetli Konuşmacı/Panelist olmak10
                                                                                         H.3Uluslararası hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu'nda üye olmak10
                                                                                          H.4Uluslararası bir organizasyon için hazırlanan yayınlanmış bilirkişi raporu5
                                                                                           H.5Uluslararası hakemli bir konferansta Bilim Kurulu'nda üye olmak3
                                                                                            ULUSAL
                                                                                            H.6Ulusal hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu Başkanı olmak15
                                                                                             H.7Ulusal hakemli bir konferansta Oturum Başkanı/Davetli Konuşmacı/Panelist olmak7
                                                                                              H.8Ulusal bir organizasyon için hazırlanan bilirkişi raporu veya teknik rapor (mahkemelerde bilirkişilik raporu hariç)5
                                                                                               H.9Ulusal hakemli bir konferansta Düzenleme Kurulu'nda üye olmak3
                                                                                                H.10Ulusal hakemli bir konferansta Bilim Kurulu'nda üye olmak2
                                                                                                 H.11Uzmanlık alanıyla ilgili sanayiye vermiş olduğu danışmanlık hizmeti (her ay için)2
                                                                                                  IÜYELİK VE HAKEMLİKARA TOPLAM: 0
                                                                                                  ULUSLARARASI
                                                                                                  I.1B.1'de tanımlanan kitaplarda editörlük (Editörlük toplam 75 puan olarak değerlendirilir, birden fazla sayıda editör varsa her editöre toplam puan eşit olarak paylaştırılır)75
                                                                                                   I.2A.1 grubu dergilerde baş editörlük (editor in chief)/editörlük50
                                                                                                    I.3Uluslararası bir konferans kitabı editörlüğü veya uluslararası bir derginin özel sayı editörlüğü30
                                                                                                     I.4A.1 grubu dergilerde yardımcı editörlük (associate editor)25
                                                                                                      I.5A.1 grubu dergilerde misafir editörlük (guest editor)10
                                                                                                       I.6A.1 grubu dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği10
                                                                                                        I.7A.1 grubu dışı dergilerde baş editörlük (editor in chief) / editörlük15
                                                                                                         I.8A.1 grubu dışı dergilerde yardımcı editörlük (associate editor)10
                                                                                                          I.9A.1 grubu dışı dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği5
                                                                                                           I.10Makale hakemliği (Her bir makale için)5
                                                                                                            I.11B.1 türü kitaplarda kitap hakemliği10
                                                                                                             I.12Proje hakemliği (Her bir proje için)15
                                                                                                              I.13Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında jüri üyeliği10
                                                                                                               ULUSAL
                                                                                                               I.14B.5'te tanımlanan kitaplarda editörlük (Editörlük toplam 30 puan olarak değerlendirilir, birden fazla sayıda editör varsa her editöre toplam puan eşit olarak paylaştırılır)30
                                                                                                                I.15Ulusal hakemli bilimsel dergilerde baş editörlük / editörlük (Her bir yıl için, en fazla üç yıl için verilir)10
                                                                                                                 I.16Ulusal bir konferans kitabı editörlüğü veya ulusal bir derginin özel sayı editörlüğü (Her bir editörlük için)5
                                                                                                                  I.17Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği ulusal hakemli bilimsel dergilerde editör yardımcılığı (Her bir yıl için, en fazla üç yıl için verilir)5
                                                                                                                   I.18Hakemli dergilerde yayın kurulu (editorial board) üyeliği3
                                                                                                                    I.19Makale hakemliği (Her bir hakemlik için)2
                                                                                                                     I.20B.5 türü kitaplarda kitap hakemliği3
                                                                                                                      I.21Proje hakemliği (Her bir proje için)5
                                                                                                                       I.22Ulusal mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında juri üyeliği5
                                                                                                                        I.23
                                                                                                                        TÜBA Üyeliği
                                                                                                                        a) Asil Üyelik200
                                                                                                                         b) Asosiye Üyelik100
                                                                                                                          JÖDÜLLERARA TOPLAM: 0
                                                                                                                          ULUSLARARASI
                                                                                                                          J.1
                                                                                                                          Uluslararası mesleki organizasyonlar tarafından onaylanan ve kuralları bu organizasyonlar tarafından belirlenen proje yarışmalarında derece almak
                                                                                                                          a) İlk üç ödül için30
                                                                                                                           b) Mansiyon15
                                                                                                                            J.2
                                                                                                                            Uluslararası alanlardaki yarışmalarda dereceye giren planlama, mimarlık, kentsel tasarım peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ödülleri
                                                                                                                            a) İlk 3 ödül için her bir eser sahibine60
                                                                                                                             b) Mansiyon ödülü için her bir eser sahibine40
                                                                                                                              J.3Uluslararası kurumlardan kazanılan her bir burs için (En fazla 3 burs)15
                                                                                                                               J.4Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursları (her ay için)5
                                                                                                                                J.5Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri150
                                                                                                                                 J.6Uluslararası jürili yurtdışı sergiye eserleri ile katılmak40
                                                                                                                                  J.7Uluslararası jürili yurtiçi sergiye eserleri ile katılmak30
                                                                                                                                   J.8Ulusal jürili sergiye eserleri ile katılmak20
                                                                                                                                    ULUSAL
                                                                                                                                    J.9
                                                                                                                                    Ulusal mesleki organizasyonlar ya da Bakanlıklar tarafından onaylanan ve kuralları belirlenen proje yarışmalarında derece
                                                                                                                                    a) İlk üç ödül için25
                                                                                                                                     b) Mansiyon10
                                                                                                                                      J.10
                                                                                                                                      Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği'ne göre açılan yarışmalar
                                                                                                                                      a) İlk üç ödülü alan her bir eser sahibine50
                                                                                                                                       b) Mansiyon ödülü için her bir eser sahibine30
                                                                                                                                        c) Satın alma ödülü için her bir eser sahibine10
                                                                                                                                         J.11
                                                                                                                                         Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri
                                                                                                                                         a) TUBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri150
                                                                                                                                          b) TUBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri75
                                                                                                                                           J.12
                                                                                                                                           Sürekli ve periyodik olarak verilen jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri
                                                                                                                                           a) Bilim Ödülleri75
                                                                                                                                            b) Teşvik Ödülleri30
                                                                                                                                             J.13Yurt içi doktora sonrası araştırma bursları (her ay için)4
                                                                                                                                              Not 1: Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan alamaz.

                                                                                                                                              ÖZET PUAN TABLOSU

                                                                                                                                              FAALİYETLERPUAN
                                                                                                                                              AMAKALELER0
                                                                                                                                              BKİTAPLAR0
                                                                                                                                              CKONGRE ÇALIŞMALARI0
                                                                                                                                              DARAŞTIRMA PROJELERİ0
                                                                                                                                              EATIFLAR0
                                                                                                                                              FEĞİTİM ETKİNLİKLERİ0
                                                                                                                                              GPATENTLER0
                                                                                                                                              HMESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ0
                                                                                                                                              IÜYELİK VE HAKEMLİK0
                                                                                                                                              JÖDÜLLER0

                                                                                                                                              TOPLAM PUAN: 0

                                                                                                                                              Bu veriler resmi belge niteliği taşımaz. Tüm koşullar hakkında bilgi almak için lütfen Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini inceleyiniz.